Værdigrundlag

Værdier og menneskesyn

Vores værdier bygger på troen på at mennesker kan komme sig (recovery), medborgerskabets rettigheder og pligter samt almindelig værdig omgang blandt mennesker.

Vores handlinger og omgang med hinanden er baseret på respekt for det enkelte menneske.

Vi ser muligheder frem for begrænsninger.

Vi er overbevist om, at alle har kompetencer, der udvikles gennem gode relationer, positive forventninger og anerkendelse.

Den enkelte bestemmer suverænt over eget liv og har medindflydelse på den fælles dagligdag.