Målgruppe

Målgruppen er unge med psykiske eller sociale udfordringer som fx angst, depression, eller personlighedsforstyrrelser, og som har brug for hjælp og støtte i hverdagen til fx at fastholde uddannelse eller beskæftigelse og finde stabilitet til den videre vej i livet.

 

Målgruppe og beboere på Tisvildevej

Målgruppen på Tisvildevej er unge med psykosociale problemstillinger af middelsvær karakter, som aktivt kan indgå i et samarbejde med tilbuddet om at ændre deres livssituation.

Målgruppen omfatter ikke unge, der er kendt som udadreagerende/voldelige eller har et aktivt misbrug, som de ikke ønsker eller har kræfter til at gå i behandling for.

De unge er præget af psykiske udfordringer i et omfang, der ikke giver behov for et døgndækket tilbud.